0544 – Phút giây thư giãn – Relaxation Time – 999 roses in my life

“Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ mất đi và cuộc sống không bao giờ mất đi chừng nào còn có tình yêu.” – Henry Drummond.

“On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.” – Henry Drummond.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1080038408755455.1073742426.777910642301568&type=1&l=0401fd4a80

DSC01352
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s