0508 – Một mình – Alone – 999 roses in my life

“Đi trước bất cứ thành tựu lớn nào cũng là nhiều khó khăn và nhiều bài học; những thành tựu lớn không thể đạt được nếu thiếu đi chúng.” – Brian Tracy.

“Any great achievement is preceded by many difficulties and many lessons; great achievements are not possible without them.” – Brian Tracy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1055364171222879.1073742390.777910642301568&type=1&l=aa9a4035ee

DSCF3813
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s