0502 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Người nghệ sĩ là sinh vật bị ma quỷ ám. Anh ta không biết tại sao chúng lại chọn mình, và thường thì anh ta quá bận để băn khoăn về chuyện đó.” – William Faulkner.

“An artist is a creature driven by demons. He doesn’t know why they choose him and he’s usually too busy to wonder why.” – William Faulkner.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1051551654937464.1073742384.777910642301568&type=1&l=02a4a70928

C93U5108

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s