0501 – Dừng chân – Relaxation Time – 999 roses in my life

“Tính kiên định là chìa khóa! Nếu bạn không thể kiên định, bạn sẽ chẳng thể làm được việc gì.” – Tony Gaskins.

“Consistency is the key! If you can’t be consistent, then you can’t be anything.” – Tony Gaskins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050985488327414.1073742383.777910642301568&type=1&l=3476f7c9a9

DSC01266

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s