0498 – Đôi bạn – Friends – 999 roses in my life

“Một chức năng chính của nghệ thuật và tư duy là giải phóng cá nhân khỏi sự chuyên chế của nền văn hóa môi trường xung quanh và cho phép anh ta vượt ra khỏi nó và có sự tự chủ về nhận thức và nhận xét.” – Beverly Sills.

“A primary function of art and thought is to liberate the individual from the tyranny of his culture in the environmental sense and to permit him to stand beyond it in an autonomy of perception and judgment.” – Beverly Sills.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049198465172783.1073742380.777910642301568&type=1&l=4245f29268

C93U4129
Advertisements

2 thoughts on “0498 – Đôi bạn – Friends – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s