0475 – Ngày hè – Summer Day – 999 roses in my life

“Quyết định trở thành, có, và làm điều gì đó vượt mức bình thường dẫn đến phải đối mặt với những khó khăn cũng vượt mức bình thường. Đôi khi tài sản quý giá nhất của bạn chỉ đơn giản là khả năng bền bỉ với nó lâu hơn bất cứ ai khác.” – Brian Tracy.

“Your decision to be, have and do something out of ordinary entails facing difficulties that are out of the ordinary as well. Sometimes your greatest asset is simply your ability to stay with it longer than anyone else.” – Brian Tracy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1035446273214669.1073742357.777910642301568&type=1&l=8ffe4dfad0

IMG_9925
Advertisements

6 thoughts on “0475 – Ngày hè – Summer Day – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s