0468 – Cô gái xinh đẹp – A Pretty Girl – 999 roses in my life

“Có những điều lớn lao hơn trí tuệ của chúng ta, vượt qua công lý của chúng ta. Sự đúng và sai của điều này ta không thể nói được, và ta không có quyền phán xét.” – Jack London.

“There are things greater than our wisdom, beyond our justice. The right and wrong of this we cannot say, and it is not for us to judge.” – Jack London.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1031394603619836.1073742350.777910642301568&type=1&l=19c9306c2e

DSC07146
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s