0461 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Phần lớn con người sống cuộc đời tuyệt vọng trong im lặng, và đến khi xuống mồ trong lòng vẫn còn bao ấm ức” – Henry David Thoreau.

“Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them.” – Henry David Thoreau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1027390560686907.1073742343.777910642301568&type=1&l=e1c2341e4e

DSC07055
Advertisements

3 thoughts on “0461 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

  1. Câu này nên được hiểu là, phần lớn con người âm thầm mang trong lòng nỗi tuyệt vọng, cho đến khi xuống mồ tâm nguyện vẫn chưa được nói ra (hay phát biểu nếu muốn dùng chữ nghiêm túc hơn). Nếu dịch là bài ca vẫn còn ngân vang thì nó … vui quá không xứng với phần đầu của câu.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s