0460 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Sợ hãi thì có ích gì. Nó không giúp ích được gì cả. Bạn tốt hơn nên cố gắng và hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi sửa chữa.” – Chuck Yeager.

“What good does it do to be afraid? It doesn’t help anything. You better try and figure out what’s happening and correct it.” – Chuck Yeager.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026846227408007.1073742342.777910642301568&type=1&l=a84c5643be

DSC00228

 

Advertisements

2 thoughts on “0460 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s