0454 – Cúc Phương – Close View – 999 roses in my life

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tốt đẹp.” – Katrina Mayer.

“Imagine what the world would be like if we all spent a few minutes every day thinking only kind thoughts.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023165294442767.1073742336.777910642301568&type=1&l=2ba7d72f22

_MG_0005
Advertisements

5 thoughts on “0454 – Cúc Phương – Close View – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s