0449 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

“Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi trở nên tự do để là chính mình.” – Katrina Mayer.

“When I finally realized that I don’t have to please everyone, I became free to be myself.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020189371407026.1073742331.777910642301568&type=1&l=50a64e5525

DSC00018
Advertisements

One thought on “0449 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s