0448 – Người chụp ảnh – A Photographer – 999 roses in my life

“Sắt gỉ sét nếu không được sử dụng; nước tù đọng mất đi sự trong lành và sẽ đóng băng trong giá rét; sự trì trệ không hoạt động cũng làm mòn sức sống của trí tuệ như vậy.” – Leonardo da Vinci.

“Iron rusts from disuse; stagnant water loses its purity and in cold weather becomes frozen; even so does inaction sap the vigor of the mind.” – Leonardo da Vinci.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019591574800139.1073742330.777910642301568&type=1&l=6736cee24b

DSC02222

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s