0446 – Giao tiếp – Communication – 999 roses in my life

“Tôi quan tâm tới sự gấp rút trong hành động. Chỉ biết là chưa đủ; chúng ta phải vận dụng. Chỉ sẵn lòng là không đủ; chúng ta phải thực hiện.” – Leonardo da Vinci.

“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.” – Leonardo da Vinci.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018400158252614.1073742328.777910642301568&type=1&l=75c14e45d3

DSC06820
Advertisements

One thought on “0446 – Giao tiếp – Communication – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s