0439 – Kỷ niệm ngày cưới – Wedding Anniversary – 999 roses in my life

“Không có mối quan hệ, sự đồng cảm hay đồng hành nào đáng yêu, thân thiện và quyến rũ hơn một cuộc hôn nhân tốt đẹp.” – Martin Luther.

Đây là bộ trang phục cưới truyền thống của người Việt Nam

“There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion or company than a good marriage.” – Martin Luther.

This is the Vietnamese traditional wedding costumes.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1014347548657875.1073742321.777910642301568&type=1&l=d6ec022d10

IMG_0077

2 thoughts on “0439 – Kỷ niệm ngày cưới – Wedding Anniversary – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s