0433 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Nếu chúng ta không nhìn thất bại như là thách thức để thay đổi cách tiếp cận, mà là vấn đề với bản thân, là khuyết điểm cá nhân, thì chúng ta sẽ lập tức bị áp đảo.” – Tony Robbins.

“If we don’t see a failure as a challenge to modify our approach, but rather as a problem with ourselves, as a personality defect, we will immediately feel overwhelmed.” – Tony Robbins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1010816535677643.1073742315.777910642301568&type=1&l=9c138e6c72

DSC06789
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s