0432 – Tập trung – Focusing – 999 roses in my life

“Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta vẫn trông chờ ai đó, hoặc nếu chúng ta chờ đợi tới một lúc nào đó. Chúng ta chính là người mà mình đang đợi. Chúng ta là sự thay đổi mà bản thân đang tìm kiếm.” – Barack Obama.

“Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” – Barack Obama.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1010221219070508.1073742314.777910642301568&type=1&l=b05879a546

DSC08362
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s