0426 – Chờ đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Tình yêu không có giới hạn đối với sức chịu đựng, không có điểm cuối đối với sự tin tưởng, không phai nhạt đối với niềm hy vọng; nó có thể trường tồn lâu hơn bất cứ thứ gì. Tình yêu vẫn sừng sững ngay cả khi mọi thứ khác đã sụp đổ.” – Blaise Pascal.

“Love knows no limit to its endurance, no end to its trust, no fading of its hope; it can outlast anything. Love still stands when all else has fallen.” – Blaise Pascal.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1006570579435572.1073742308.777910642301568&type=1&l=480c44aabb

DSC00084
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s