0424 – Cô gái mang kính – The Girl with the Glasses – 999 roses in my life

“Cuộc sống khá đơn giản: Bạn làm vài việc gì đó. Hầu hết đều thất bại. Một số việc thành công. Bạn làm nhiều hơn việc thành công đó. Nếu nó thành công lớn, người khác nhanh chóng sao chép bạn. Rồi bạn làm việc khác. Mánh khóe là làm việc khác.” – Leonardo da Vinci.

“Life is pretty simple: You do some stuff. Most fails. Some works. You do more of what works. If it works big, others quickly copy it. Then you do something else. The trick is the doing something else.” – Leonardo da Vinci.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005343916224905.1073742306.777910642301568&type=1&l=0d13242c42

DSC09783
Advertisements

2 thoughts on “0424 – Cô gái mang kính – The Girl with the Glasses – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s