0415 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Tình bạn là món quà quý hơn mọi bảo vật, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.” – Khuyết danh.

“Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.999803830112247.1073742297.777910642301568&type=1&l=dce16cca45

DSC00680

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s