0394 – Những người bạn – Friends – 999 roses in my life

“Tâm hồn chúng ta có cách riêng để thấu hiểu lẫn nhau, để trở thân thân thiết, trong khi con người bên ngoài vẫn mắc kẹt trong quan hệ của những ngôn từ thông thường, trong sự nô dịch của những luật lệ xã hội. Tâm hồn có các nhu cầu riêng và tham vọng riêng của nó, trong khi thể xác tảng lờ khi nó thấy không thể thỏa mãn chúng hay đạt được chúng.” – Luigi Pirandello.

“Our spirits have their own private way of understanding each other, of becoming intimate, while our external persons are still trapped in the commerce of ordinary words, in the slavery of social rules. Souls have their own needs and their own ambitions, which the body ignores when it sees that it’s impossible to satisfy them or achieve them.” – Luigi Pirandello.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983620635063900.1073742276.777910642301568&type=1&l=4c33d61d99

C93U5527

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s