0393 – Cô giữ trẻ – A Babysitter – 999 roses in my life

“Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc ra đi và không bao giờ quay trở lại? Ra đi và không còn dấu vết, tới một nơi xa xôi và bắt đầu một lần nữa sống, sống cuộc đời mới, cuộc đời chỉ của bạn mà thôi, thật sự sống? Bạn có bao giờ nghĩ thế không?” – Luigi Pirandello.

Rất nhiều người nghĩ đến song mấy ai dám làm?

“Have you ever thought to go away and never come back? Run away and lose your tracks, to go to a place far away and start living again, living a new life, only yours, really live? Did you ever think?” – Luigi Pirandello.

Many people think about it, but who dare to go?

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982913375134626.1073742275.777910642301568&type=1&l=aee6773843

DSC06128

2 thoughts on “0393 – Cô giữ trẻ – A Babysitter – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s