0389 – Người hóa thân – A Cosplayer – 999 roses in my life

“Đúng là tôi không có quá nhiều tham vọng, nhưng chắc là phải có chỗ cho những người không có tham vọng, ý tôi là chỗ tốt hơn cái chỗ thường lệ. Làm cái quái nào mà một người có thể thích bị đồng hồ báo thức dựng dậy lúc 6:30 sáng, nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo, ăn ngấu nghiến, tiểu tiện, đại tiện, đánh răng và chải tóc, và chiến đấu với giao thông để kịp đến cái nơi mà cơ bản thì bạn làm ra nhiều tiền cho người khác và còn bị đòi hỏi phải luôn cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội được làm như thế?” – Charles Bukowski.

“It was true that I didn’t have much ambition, but there ought to be a place for people without ambition, I mean a better place than the one usually reserved. How in the hell could a man enjoy being awakened at 6:30 a.m. by an alarm clock, leap out of bed, dress, force-feed, shit, piss, brush teeth and hair, and fight traffic to get to a place where essentially you made lots of money for somebody else and were asked to be grateful for the opportunity to do so?” – Charles Bukowski.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.980076292085001.1073742271.777910642301568&type=1&l=b5ee0915f4

IMG_3390

 

One thought on “0389 – Người hóa thân – A Cosplayer – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s