0386 – Nhìn từ phía trước – Front View – 999 roses in my life

“Tôi đã tìm thấy một cách thức thanh bình, một sự trưởng thành mới… Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, dường như việc người ta có yêu tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa –Quan trọng hơn là giờ đây tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời của bạn; cuộc sống trở thành hành động cho đi.” – Beverly Sills.

“I had found a kind of serenity, a new maturity… I didn’t feel better or stronger than anyone else but it seemed no longer important whether everyone loved me or not – more important now was for me to love them. Feeling that way turns your whole life around; living becomes the act of giving.” – Beverly Sills.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.978114898947807.1073742268.777910642301568&type=1&l=7e897daaf9

DSC08912
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s