0384 – Biểu cảm đáng yêu – Nice Emotion – 999 rose in my life

“Bạn chỉ có thể làm được một việc một lúc. Tôi đơn giản xử trí một vấn đề và tập trung tất cả nỗ lực vào điều tôi đang làm ngay lúc đó.” – Maxwell Maltz.

“You can do only one thing at a time. I simply tackle one problem and concentrate all efforts on what I am doing at the moment.” – Maxwell Maltz.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.976669979092299.1073742266.777910642301568&type=1&l=0f4a257601

DSC03401

 

Advertisements

3 thoughts on “0384 – Biểu cảm đáng yêu – Nice Emotion – 999 rose in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s