0372 – Cô gái đáng yêu – Lovely Girl – 999 roses in my life

“Hãy chọn bạn bè qua tính cách và hãy chọn đôi tất qua màu sắc. Chọn tất qua tính cách chẳng có nghĩa gì cả, và chọn bạn bè qua màu da là điều không thể tưởng tượng nổi.” – Gary Oldman.

“Choose your friends by their character and your socks by their color. Choosing your socks by their character makes no sense, and choosing your friends by their color is unthinkable.” – Gary Oldman.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.970282323064398.1073742254.777910642301568&type=1&l=93cec368a9

DSC06068

One thought on “0372 – Cô gái đáng yêu – Lovely Girl – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s