0371 – Nghệ sĩ trang điểm – Makeup Artist – 999 roses in my life

“Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.” – Khuyết danh.

“If you love something, set it free. If it returns, it’s yours forever. If it doesn’t, it wasn’t yours to begin with.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.969710693121561.1073742253.777910642301568&type=1&l=df6a7edc5c

C93U2513
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s