0368 – Đọc báo – Newspaper Reading – 999 roses in my life

“Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo.” – John Quincy Adams.

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.” – John Quincy Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968159409943356.1073742250.777910642301568&type=1&l=ff772bff96

DSC05311
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s