0354 – Trò chuyện – Chat – 999 roses in my life

“Hầu hết mọi người không bao giờ cảm thấy yên tâm vì họ luôn luôn lo lắng rằng họ sẽ mất đi việc làm, mất sạch của cải đã tích trữ, mất luôn bạn đời, mất cả sức khỏe, và đại loại như thế. Sự bảo đảm thực sự duy nhất trong đời đến từ việc biết rằng mỗi ngày bạn đều phát triển bản thân theo cách nào đó, rằng bạn nâng cao năng lực con người mình và rằng bạn đáng giá đối với công ty, bạn bè, và gia đình.” – Tony Robbins.

“Most people never feel secure because they are always worried that they will lose their job, lose the money they already have, lose their spouse, lose their health, and so on. The only true security in life comes from knowing that every single day you are improving yourself in some way, that you are increasing the caliber of who you are and that you are valuable to your company, your friends, and your family.” – Tony Robbins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960484780710819.1073742236.777910642301568&type=1&l=e01fea585d

DSC03021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s