0346 – Chú tâm – Focusing – 999 roses in my life

“Không bao giờ quá muộn để khởi đầu lại. Nếu bạn không hạnh phúc với ngày hôm qua, hãy thử điều gì đó khác ngay ngày hôm nay. Đừng trì hoãn, hãy làm tốt hơn.” – Alex Elle.

“It’s never too late to start over. If you weren’t happy with yesterday, try something different today. Don’t stay stuck, do better.” – Alex Elle.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.956480221111275.1073742227.777910642301568&type=1&l=c3f2a34ba4

C93U3410
Advertisements

2 thoughts on “0346 – Chú tâm – Focusing – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s