0342 – Tông màu hoàng kim – Gold Split Toning – 999 roses in my life

“Hãy hiểu rằng được lao động là một món quà. Tình yêu công việc là thành công. Hãy biết ơn rằng mỗi sáng khi thức dậy bạn có điều gì đó cần phải làm (dù bạn thích hay không).” – Richard L Evans.

Trong nhiếp ảnh cổ điển, người ta dùng vàng để tạo những tấm ảnh có màu như thế này.

“Realize that the privilege to work is a gift. Love of work is success. Be thankful that every morning that you get up that you have some thing that must be done (whether you like it or not).” – Richard L Evans.

In classical photography, people used gold to create colored images like this.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.954541271305170.1073742223.777910642301568&type=1&l=731d583797

DSC08406

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s