0336 – Da ngăm đáng yêu – Nice Tan Skin – 999 roses in my life

 

“Ai cũng có khả năng sống đời hạnh phúc. Tất cả những lời nói rằng những ngày tháng ta đang sống mới khó khăn làm sao, chỉ là một cách khéo léo để biện minh cho nỗi sợ và sự lười biếng.” – Lev Davidovich Landau.

“Everybody has a capacity for a happy life. All these talks about how difficult times we live in, that’s just a clever way to justify fear and laziness.” – Lev Davidovich Landau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.951568661602431.1073742217.777910642301568&type=1&l=78b31bd3da

DSC01322
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s