0325 – Phút giây vui vẻ – Happy Moment – 999 roses in my life

“Một trong những thành tựu vĩ đại nhất trên thế gian chính là làm những trái tim bừng sáng. Những người biết thông cảm và cân nhắc đến cảm xúc của người khác mới tốt đẹp làm sao.” – Richard Louis Evans.

“One of the greatest accomplishments in this world would be that of lifting human hearts. Blessed are they who are kind and considerate of the feelings of other people.” – Richard Louis Evans.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

DSCF3878
Advertisements

2 thoughts on “0325 – Phút giây vui vẻ – Happy Moment – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s