0322 – Cô gái áo vàng – The Girl in Yellow – 999 roses in my life

“Khi bạn đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ hiểu sự thật là hầu hết con người đánh giá quá cao những gì họ có thể hoàn thành trong một năm – và đánh giá quá thấp những gì họ có thể đạt được trong mười năm!” – Tony Robbins.

“Once you have mastered time, you will understand how true it is that most people overestimate what they can accomplish in a year – and underestimate what they can achieve in a decade!” – Tony Robbins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944180652341232.1073742203.777910642301568&type=1&l=6ed1525d07

DSC06244
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s