0317 – Thư giãn – Relaxtation – 999 roses in my life

“Có lẽ Chúa muốn bạn gặp nhiều người không dành cho bạn, trước khi bạn gặp đúng người, để khi điều đó xảy ra, bạn sẽ biết trân trọng.” – Gabriel Garcia Marquez.

Hy vọng tôi không phải “Trăm năm cô đơn” như tên tác phẩm vĩ đại của Gabriel Garcia Marquez.

“Maybe God wants you to meet many wrong people, before you meet the right one, so when it happens you’ll be thankful.” – Gabriel Garcia Marquez.

I hope I do not become “One Hundred Years of Solitude”, the name of the great novel of Gabriel Garcia Marquez.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.941698502589447.1073742198.777910642301568&type=1&l=be40e0063e

DSCF2887

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s