0303 – Vì sao cưng khóc? – Why do you cry? – 999 roses in my life

“Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.” – Khuyết danh.

“A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried.” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.933817883377509.1073742183.777910642301568&type=1&l=1d2047e58a

DSC09721

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s