0299 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

“Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh là thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân; còn kiêu căng, là cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.” – Jane Austen.

“Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. A person may be proud without being vain. Pride relates more to our opinion of ourselves; vanity, to what we would have others think of us.” – Jane Austen.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.931891693570128.1073742179.777910642301568&type=1&l=b33b7ffad3

DSC01043
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s