0297 – Phút nghỉ ngơi – Break Time – 999 roses in my life

“Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.” – Helen Keller.

Tôi chưa đủ điều kiện tài chính để đi vòng quanh thể giới để chụp ảnh về phụ nữ song tôi vẫn đang tạo nên những tấm ảnh đẹp về phụ nữ ở Sài gòn, Việt Nam, nơi tôi đang sống.

“I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.” – Helen Keller.

I don’t have enough financial conditions to travel around the world to take pictures about women, but I still create beautiful pictures of women in Saigon, Vietnam, where I was living.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.930942180331746.1073742177.777910642301568&type=1&l=295a7edd62

DSC09689
Advertisements

One thought on “0297 – Phút nghỉ ngơi – Break Time – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s