0275 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.” – Henry David Thoreau.

Tìm được một người bạn thực sự, khó hay dễ?

“True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.” – Henry David Thoreau.

Find a true friend, easy or not easy?

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.921607714598526.1073742155.777910642301568&type=1&l=8a9781e49f

DSC00515
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s