0273 – Phút nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

“Người thầy tầm thường chỉ tường thuật. Người thầy tốt hay giải thích. Người thầy giỏi ưa thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng.” – William Arthur Ward.

Ngày 20 tháng 11, ngày Nhà Giáo Việt Nam. Cám ơn tất cả thầy cô giáo của tôi.

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” – William Arthur Ward.

November 20, Teachers’ Day in Vietnam. Thanks to all my teachers.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

DSC07011
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s