0264 – Đôi mắt long lanh – Nice Eyes – 999 roses in my life

“Ai cũng có tài năng. Thứ hiếm là dũng khí để nuôi dưỡng nó trong cô độc và đi vào những nơi tối tăm mà nó dẫn đường.” – Khuyết danh.

Tài năng chỉ mãi là tiềm năng nếu ta không dùng đến.

“Everyone has a talent. What is rare is the courage to nurture it in solitude and to follow the talent to the dark places where it leads.” – Unknown.

Talent is only potential forever if we do not use.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.917145578378073.1073742144.777910642301568&type=1&l=32f9c6c8df

330N2241
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s