0254 – Cận cảnh – Close Up – 999 roses in my life

“Hãy trông cậy vào chính bản thân mình. Hãy khiến những nhận định của mình trở nên đáng tin cậy bằng cách tin tưởng chúng. Bạn có thể phát triển khả năng phán đoán tốt cũng như việc bạn tăng cường cơ bắp – nhờ hàng ngày luyện tập một cách cẩn trọng. Việc được biết tới như một người có những nhận định đúng đắn sẽ có ích nhiều cho bạn.” – Henry Grantland Rice.

“Depend upon yourself. Make your judgement trustworthy by trusting it. You can develop good judgement as you do the muscles of your body – by judicious, daily exercise. To be known as a man of sound judgement will be much in your favor.” – Henry Grantland Rice.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913061588786472.1073742134.777910642301568&type=1&l=5c611c44e6

DSC01381
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s