0242 – Phút nghỉ ngơi – Break Time – 999 roses in my life

“Sự nhiệt tình quan trọng hơn nhiều tố chất khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.” – Khuyết danh.

Với điều kiện là sự nhiệt tình phải đi kèm với sự khôn ngoan.

“Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.” – Unknown.

And enthusiasm must be accompanied by wisdom.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908376359254995.1073742122.777910642301568&type=1&l=2967a79ade

DSC05029
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s