0240 – Cô gái xinh xinh – Cute Girl – 999 roses in my life

“Những ai dự định làm điều tốt chớ nên hy vọng người ta sẽ lăn đá ra khỏi đường mình đi, nhưng phải điềm tĩnh chấp nhận kể cả khi người ta rải đá lên đó.” – Albert Schweitzer.

Không dễ gì chấp nhận song tôi vẫn cứ đi tiếp thôi.

“Anyone who proposes to do good must not expect people to roll stones out of his way, but must accept his lot calmly, even if they roll a few stones upon it.” – Albert Schweitzer.

Not easy to accept, but I keep going, keep going.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.907581842667780.1073742120.777910642301568&type=1&l=d1af0e11b7

DSC01883

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s