0233 – Cận – Close up – 999 roses in my life

“Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với mái tóc bạc và một trái tim luôn tươi trẻ.” – Honoré de Balzac.

“True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.” – Honoré de Balzac.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904666759625955.1073742113.777910642301568&type=1&l=6fce110434

DSC03849

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s