0226 – Cuối cùng anh cũng đến – Finally, he arrived! – 999 roses in my life

“Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.” – Khuyết danh.

Chúng ta đều là những người hạnh phúc khi còn thở được ngay lúc này đây.

“May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.” – Unknown.

We are all happy because we still breathe right now.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.902016306557667.1073742105.777910642301568&type=1&l=a12ec255d4

DSC01749

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s