0221 – Tươi vui – The Happy Girl – 999 roses in my life

“Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc – người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.”  – Thomas Carlyle.

Càng làm càng vui, càng vui càng làm!

“Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance – the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.” – Thomas Carlyle.

More active action, more happiness. And more happiness, more active action!

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900109240081707.1073742100.777910642301568&type=1&l=218aab6986

DSC04133
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s