0218 – Áo dài hoa sen – The Lotus on the long Dress – 999 roses in my life

“Mọi việc có ý nghĩa, mọi thành tựu lớn lao, đều được tựu thành từ việc giữ vững tầm nhìn, và thường ngay trước thành tựu lớn, ta đối mặt với thất bại và nản lòng.” – Florence Scovel Shinn.

Hãy mạnh mẽ lên nào! Tôi đủ sức hoàn tất các mục tiêu đề ra.

“Every great work, every big accomplishment, has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement, comes apparent failure and discouragement.” – Florence Scovel Shinn.

I am enough strong to complete the big goal!

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898988690193762.1073742097.777910642301568&type=1&l=4420a0187d

C93U5992
Advertisements

5 thoughts on “0218 – Áo dài hoa sen – The Lotus on the long Dress – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s