0217 – Trung Thu ấm áp – For the warm Mid-Autumn Festival – 999 roses in my life

“Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.” – Mẹ Teresa.

Số lồng đèn ngôi sao này sẽ được chuyển đến các em nhỏ vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Hy vọng chúng sẽ mang đến niềm vui cho các em trong dịp Trung Thu.

“We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.” – Mother Teresa.

All star lanterns will be given to the poor children at far locations in my country, Vietnam . Hopefully they will bring joy to the children during the Moon Festival.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898642430228388.1073742096.777910642301568&type=1&l=a85d436db3

DSC08088

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s