0210 – Thu Thùy – Beauty Photos – 999 roses in my life

“Thành công thực sự hay hạnh phúc thực sự không thể chạm tới cho đến khi ta tự chấp nhận bản thân ở một mức độ nào đó. Những người bất hạnh và khốn khổ nhất trên thế giới là những người không ngừng ráng sức và cố gắng để tự thuyết phục mình, và thuyết phục người khác rằng họ là điều gì đó khác hơn con người cơ bản của họ.” – Maxwell Maltz.

Khi ta chấp nhận bản thân đến một mức độ nào đó, thay đổi theo hướng tích cực sẽ đến.

“No real success or genuine happiness is possible until a person gains some degree of self-acceptance. The most miserable and tortured people in the world are those who are continually straining and striving to convince themselves and others that they are something other than what they basically are.” – Maxwell Maltz.

When I gains some degree of self-acceptance, the positive change arrive.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.895426403883324.1073742089.777910642301568&type=1&l=0aa09acd76

C93U3212
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s