0208 – Mẹ và con – Mom and Daughters – 999 roses in my life

“Cho dù tôi trao đổi nhiều với những nhà thông thái và các anh hùng, tôi không dành cho họ nhiều sự yêu thương hay thán phục. Tôi khao khát cảnh nông thôn và gia đình, với tiếng chim líu lo và những tiếng bi bô của con cái tôi.” – John Adams.

“As much as I converse with sages and heroes, they have very little of my love and admiration. I long for rural and domestic scene, for the warbling of birds and the prattling of my children.” – John Adams.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.894527007306597.1073742087.777910642301568&type=1&l=e6ac6d48d9

C93U0136
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s